About

FlightRadar24Zobacz loty samolotów przez net za pomocy Flightradar24 !

Flightradar24 to narzędzie do śledzenia samolotów. Potzrebny twój laptop lub smartfon do korzystania ze strony lub aplikacji! Flightradar24 korzysta z danych z transponderów i nadajników zainstalowanych w samolotach, które wysyłają dane w pasmie 1090 MHz. Te dane umieszczane są na mapie Flightradar24. Dane są publiczne, więc mogą być odbierane przez każdego, także nie ponosisz żadnych konsekwencji używając radaru samolotów!